Poziv za učestvovanje u sektorskim anketama

U okviru EBRD projekta „Novi Sad – Akcioni plan za zeleni grad“ (GCAP), Grad Novi Sad Vas sa zadovoljstvom poziva da učestvujete u procesu određivanja prioriteta predloženih akcija za 7 analiziranih sektora (energetika, zgrade, transport, industrija, voda i otpadne vode, otpad i korišćenje zemljišta).

Ova javna konsultacija ima za cilj da utvrdi prioritetne akcije koje će biti realizovane u kratkom roku, u narednih 5 godina. Sve ostale akcije će biti razmatrane za razvoj i implementaciju u narednih 10 do 15 godina.

Pozivamo svu zainteresovanu javnost da učestvuje u priloženim anketama, i na taj način daju svoj doprinos u izradi Akcionog plana za zeleni grad (GCAP).

Učestvovanje u anketama će biti dostupno putem sledećih linkova anketa za odgovarajuće sektore:

Transport – https://freeonlinesurveys.com/s/rmlbZhLz

Energy & Buildings: https://freeonlinesurveys.com/s/JbWcaydN

Solid Waste sector – https://freeonlinesurveys.com/s/bHN5zz4w

Water – https://freeonlinesurveys.com/s/FVvvedl2

Land Use – https://freeonlinesurveys.com/s/lz4E48Lq

Unapred hvala na Vašem učešću.