Nastavlja se sa ulaganjima u putnu infrastrukturu (Video)

Prethodnu 2023. godinu iz lokalne samouprave Sremska Mitrovica ocenjuju kao uspešnu u smislu ulaganja u putnu infrastrukturu. Značajna je dobra povezanost svih sela sa gradom, te je u planu da se ove godine započne i sa rekonstrukcijom puta Noćaj – Radenković.