Saopštenje Opštine Ruma povodom pritužbi građana na rad profesionalnih upravnika stambenih zajednica

Zbog učestalih pritužbi građana na postupanje i ponašanje pojedinih profesionalnih upravnika stambenih zajednica, Opština Ruma se ograđuje od postupanja i ponašanja istih.

Isti nisu deo opštinske uprave niti im Opština preko svojih službi samoinicijativno izdaje bilo kakve naloge za postupanje.

Pozivanje istih na Opštinu Ruma, pretnje, ucene i zastrašivanje stanara stambenih zajednica, predstavlja krivično delo i svako ko je doživeo sličnu neprijatnost može to da prijavi policiji ili javnom tužilaštvu.

S tim u vezi napominjemo da je položaj profesionalnih upravnika regulisan Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, da stambena zajednica sama i slobodno bira upravnika iz redova stanara ili iz redova profesionalnih upravnika.

U skladu sa pomenutim Zakonom predviđeno je da poslove upravljanja stambenom zgradom vrši stambena zajednica preko skupštine stambene zajednice, dok upravnik ili profesionalni upravnik izvršava odluke stambene zajednice, pre svega odluke koje se tiču odlučivanja o korišćenju finansijskih sredstava i održavanja zgrade i njenih delova i druge mere.

Prema zakonskim odredbama profesionalni upravnik podnosi izveštaj o svom radu najmanje dva puta godisnje skupštini stambene zajednice, a koji posebno sadrži prikaz ukupnih prihoda i rashoda stambene zajednice, realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenja sredstava za realizaciju svake od aktivnosti. Svaki stanar ima pravo da zahteva od upravnika ili profesionalnog upravnika da mu se omogući uvid u stanje i promene na tekućem računu stambene zajednice.

Shodno odredbama Zakona, skupština stambene zajednica odlučuje dvotrećinskom većinom o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku, odnosno prestanku rada istog.

Prestanak rada profesionalnog upravnika može otkazati svaka strana sa otkaznim rokom od jednog meseca, koji počinje da teče od poslednjeg dana u mesecu u kome je otkaz dat, ako samim ugovorom otkazni rok nije drugačije određen.

Na osnovu navedenog Zakona, profesionalni upravnik odgovara stambenoj zajednici za štetu zbog njegovih propusta u radu, kao i svakom vlasniku posebnog ili samostalnog dela ukoliko zbog propusta u radu profesionalnog upravnika pretrpe štetu na svom posebnom ili samostalnom delu.

Svaki pojedinac ima pravo da se obrati nadležnim državnim organima, između ostalog i da podnese krivičnu prijavu u slučaju da smatra da je došlo do povrede zakona i štete usled nepravilnosti u radu održavanja i upravljanja stambenom zajednicom, navodi se na sajtu Opštine Ruma.