Reportaža “Diplomatski dan” 25.10.2023 (Video)

Kultura predstavlja najsnažniju sponu među ljudima i društvima, I zajedno sa turizmom  predstavlja važnu privrednu granu za jednu zajednicu izjavila je potpredsednica Vlade Srbije Maja Gojković, koja je sa ambsadorom Kanade I pomoćnikom ambasadora EU u Srbiji prisustvovala diplomatskom danu prve kolonije pustovanja vune u Sremskoj Mitrovici. Reč je o projektu “Zajedno za kulturni turizam” koji se realizuje u okviru prekogranične saradnje sa BIH , a koji podržava NALED kao I ambasade evropskih zemalja kod nas.

Katarina Marjanović