Reportaža “Temeljac” 11.10.2022 (Video)

Istorijski dan za Mačvu. Nakon izgradnje nove školske zgrdae, postavljan je kamen temeljac i za izgradnju nove fiskulturnu salu u OŠ”Dobrosav Radosavljević Narod” u Mačvanskoj Mitrovici. U izgrdanju jednog od najvećih i najznačajnijih sportskih infratsrukturnoh objekata u tom kraju Vojvođanska vlada u saradnji sa lokalnom samoupravom uložiće, kako je ranije rečeno preko 400 milionan dinara. Rok za završetak krajem 2023

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: