Čep za hendikep (Video)

Čep za hendikep je ekološko humanitarna akciju u kojoj se sakupljaju plastični čepovi da bi se od sredstava reciklaže vršila nabavka ortopedskih pomagala (invalidskih kolica, hodalica, štaka, pelena za odrasle, itd.) za sve osobe sa invaliditetom na teritoriji republike Srbije. Cilj ove akcije je motivacija ljudi, pre svega dece, da recikliraju i vode računa o ekologiji, a ujedno je način da osobe sa invaliditetom  nabave kolica, hodalice, štake i druga pomagala koja im olakšavaju svakodnevni život.

Milena Božić