Kontrola podizanja spomenika i oslikavanja murala (Video)

U Rumi je doneta odluka o formiranju Komsije za spomenička obeležja Opstine Ruma , kao i Odluka o podizanju i održavanju spomenika i skulpturalnih dela na teritoriji ove opštine. Svaka dalja inicijativa za podizanje spomenika u Rumi morace da prodje kroz ovu komisiju i tek nakon odobrenja biće poslata Ministarstvu kulture na saglasnost. Kako isticu iz lokalne samouprave jedan od razloga postojanja ove Komisije je i očuvanje kulturne baštine.

Milena Božić

%d bloggers like this: