Racionalna potrošnja vode

Usled visokih dnevnih temperatura, Javno preduzeće Vodovod Ruma obaveštava sve potrošače da je došlo do povećanja potrošnje vode, a samim tim i do smanjenja pritiska u mreži. Svi objekti za distribuciju vode rade maksimalnim kapacitetom kako bi bile obezbeđene dovoljne količine vode.Iz navedenog razloga iz ovog preduzeća apeluju da se voda koristi isključivo namenski, za sanitarne potrebe i racionalno.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: