Renoviranje Zavičajnog muzeja u toku

Rekonstrukcija najznačajnije ustanove kulture u Rumi, Zavičajnog muzeja je u toku. Zgrada je nastariji spratni objekat u gradu i poslednji put je rekonstrujidsana 1986. Godine.  U toku su radovi na sanaciji vlage za šta je iz  opštinske kase opredeljeno 12 miliona dinara, a sledeća faza radova  jeste zamena kompletne stolarije, a nakon toga biće urađena i nova fasada. Projekat je od izuzetnog značaja i u celosti se finasira iz opštinskog budžeta.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: