Artiljerijska opitna gađanja na poligonu u Nikincima

Devetog I desetog juna jedinica Vojne pošte 2342-8 Nikinci izvodi artiljerijska opitna gađanja na poligonu u Nikincima u periodu od 8  do 19 časova.

U reonima Buđanovaca, Brestača, Donjeg Tovarnika, Ogara, Obreža, Grabovaca, Vitojevaca, Platičeva, Hrtkovci, Jarak i Nikinaca, zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočne zaprege radi njihove lične bezbednosti. Granice opasnog područja biće obeležene tablama upozorenja, a na prilaznim putevima stajaće stažari i policijski službenici čija se naređenja moraju strogo poštovati.

Milena Božić

%d bloggers like this: