Edukativna predstava

Edukativna predstava o pticama grabljivicama biće održana u Velikom parku u Rumi 13.06. sa
početkom u 10 časova. Program obuhvata istorijat sokolarstva u svetu i u Srbiji, karakteristike
ptica grabljivica, važnost grabljivica za eko sistem. Organizator predstave je Turistička
organizacija opštine Ruma.

Jovana Stupar