Poziv za osnovne i srednje škole

Opština Ruma dodeljuje novčane nagrade učenicima koji su nosioci „Vukove diplome“ kao i učenicima koji su osvojili neku od prve tri nagrade na međunarodnim i republičkim takmičenjima u tekućoj školskoj godini. Potrebno je da sve osnovne i sredje škole sa teritorije opštine Ruma  izvrše izbor kojim učenicima se dodeljuje nagrada, te da imena istih dostave na  Odeljenju društvenih delatnosti do 10.06.2022. godine.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: