19. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica (Foto)

Počela je devetnaesta po redu sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica. Od 61 odbornika prisutno je 46. Za sednicu je predložen dnevni red koji se sastoji od dvadeset i jedne tačke dnevnog reda, od planirane 23 tačke, jer su predlozi zaključaka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine grada u Čalmi u ulici Branka Radičevića broj 116 i ulici 1. maja broj 21, skinuti sa dnevnog reda. Neke od razmatranih tema odnose se na predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije kompleksa gradskog stadiona u zoni Kazneno – popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici; predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije centralnog gradskog groblja u Sremskoj Mitrovici; predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije centralnog bloka sa parkom u naselju Čalma, Grad Sremska Mitrovica i izbori i imenovanja.

Plan detaljne regulacije kompleksa gradskog stadiona u zoni Kazneno popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici, druga je tačka dnevnog reda na današnjoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica. Ovaj predlog Odluke usvojen je sa 38 odborničkih glasova. Plan detaljne regulacije prethodno je prošao javni uvid i na njega za to vreme nije upućena ni jedna primedba.

Objekat stadiona bi, prema dokumentaciji, trebao biti savremenog, urbanističkog arhitektonskog rešenja, a pored njega će biti izgrađeni i objekti koji prate sportsku delatnost, kao što su smeštajni kapaciteti, trgovinski i drugi ugostiteljski sadržaji.

Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije centralnog gradskog groblja usvojen je sa 38 glasova odbornika. Prema rečima direktorke Javnog preduzeća “Urbanizam”, Mirjane Vašut, u planu je proširenje centralnog gradskog groblja, uređenje ulaznog prostora sa trgom, uređenje zelenih površina kao i izgradnja saobraćajnih priključenja na saobraćajnicu i saobraćajne matrice unutar groblja. Plan predviđa uvođenje mogućnosti različitih vrsta sahranjivanja, aleju zaslužnih građana, ali i izgradnju komercijalnih objekata kao i izgradnju krematorijuma.

Usvojeni su programi poslovanja za 2022. godinu budжetskih korisnika Grada Sremska Mitrovica iz oblasti kulture, sporta i turizma: Biblioteka ” Gligorije Vozarović”, Galerije “Lazar Vozarević”, Pozorišta “Dobrica Milutinović”, Istorijski arhiv “Srem”, Centar za kulturu Sirmijumart”, Muzej Srema, Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Ustanove za negovanje kulture “Srem”, Turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica, Poslovno sportskog centra “Pinki”. Pored ovih , usvojeni su i programi poslovanja “Sirmijumputa”, Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, Centra za socijalni rad “Sava” kao i program rada apotekarske ustanove Sremska Mitrovica za 2022. godinu.

Opširnije o temi u Novostima Sremske televizije.

%d bloggers like this: