Smanjenje zagađenja vazduha

Grad Sremska Mitrovica je započeo sa primenom ekoloških mera, posebno onima koje se odnose na poboljšanje kvaliteta vazduha. Ekološki je unapređen sistem javnog prevoza uz upotrebu ekoloških autobusi, zamenjen je sistema javne rasvete led svetiljkama, uvodi se gas u sve veći broj domaćinstava, da bi se smanjilo grejanje na drva, a od sledeće godine uvode se i ekološki semafori. Sve u cilju smanjenja zagađenja vazduha.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: