Na današnji dan

Nakon ulaska grada u red slobodnih kraljevskih gradova s potpunom autonomijom, 9. novembra 1881. godine, počeli su s delovanjem Gradsko veće i Gradski magistrat. Podsetimo, Sremska Mitrovica oslobođena je u Drugom svetskom ratu 1. novembra 1944. godine. U Prvom svetskom ratu grad je oslobođen 5. novembra 1918. godine. 

Andrea Jovanović