Burno stanje cene kukuruza na tržištu

Kod kukuruza tržište ostaje neodlučno između ponude koja se smatra dobrom i strahovanja od smanjenja površina sledeće godine, zbog skoka cena đubriva. Rastuća cena etanola takođe podržava tržište. Cena kukuruza pronalazi podršku zbog kiše u kukuruznom pojasu. Žetva kukuruza je dostigla 66% u poređenju sa prosečnih 53%.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: