Aparat vredan 7 miliona stigao u Opštu bolnicu

Služba za radiološku dijagnostiku Opšte bolnice Sremska Mitrovica, nabavila je digitalni mamografski sistem za stereotaksičnu biopsiju i eksciziju suspektnih promena na dojci. Ovaj aparat će doprineti unapređenju dijagnostike kod ranog otkrivanja tumora dojke. Zaposleni u Službi za radiologiju imaće obuku za rad na novom aparatu. Nabavka savremenog mamografskog sistema, koštala je 7 miliona dinara, a sredstva su obezbeđena posredstvom Ministarstva pravde Republike Srbije.

Jovana Vlajsević