Plan detaljne regulacije “Za deo bloka 4-6-4”

Rani javni uvid u elaborat za izradu Plana detaljne regulacije ,,Za deo bloka 4-6-4 ” u Rumi  do 15. novembra može se obaviti u prostorijama Javnog preduzeća za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma, svakog radnog dana od 8.00 časova do 14.00 časova.Sve primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica će evidentirati Odeljenje za urbanizam i građenje. Ista se mogu dostaviti  u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave ulica Orlovićeva br. 5 Ruma.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: