Danas počinje prijava za pakete pomoći (Video)

Od danas pa sve do 11. novembra, penzioneri sa teritorije Opština Ruma mogu da se prijave za pakete pomoći. Uslov za prijavu je da im je penzija manja od 16 hiljada, 4 dinara i 68 para.  Ove godine Pored PIO FONDA, koji je za pakete izdvojio 350,000 dinara,  deo sredstava  će izdvojiti i Udruženje penzionera Ruma. Prijave se vrše u ulici Veljka Dugoševića 142 od 9h do 12h ili u Mesnim zajednicama.

Video: https://youtu.be/Uypsp0XuK0U

Milena Sekulić

%d bloggers like this: