Do 300 pregleda dnevno (Video)

U Kovid ambulanti Doma zdravlja Ruma na dnevnom nivou izvrši se do 380 pregeda. Broj prvih pregleda ne pada, tako da je Kovid ambulanta Rume angažovala 7 lekarskih ekipa. Kod pacijenata koji imaju hronična oboljenja klinička slika je teža, a sve češće obolevaju i deca školskog uzrasta.

Video: https://youtu.be/jb8TC4Y6mHQ

Milena Sekulić

%d bloggers like this: