Javni uvid u Nacrt Prostornog plana Opštine Šid

Opština Šid obaveštava građane da se Javni uvid u Nacrt Prostornog plana opštine Šid, održava do 11. novembra 2021., svakog radnog dana: u prostorijama Odeljenja za urbanizam, u kancelarijama Mesnih zajednica, kao i na internet stranici opštine Šid: www.sid.rs. Zainteresovana fizička i pravna lica, tokom trajanja javnog uvida, svoje isključivo pismene primedbe na Nacrt Prostornog plana opštine Šid, mogu da dostave na adresu: Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid do 11. novembra 2021. godine. Javna prezentacija planskog dokumenta biće održana u petak 29. oktobra, u sali SO Šid sa početkom u 12 časova.

%d bloggers like this: