“Drveće za budućnost” (Video)

Asocijacija učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola Grada Sremska Mitrovica u saradnji sa JP “Vojvodinašume” i Gradskom upravom za obrazovanje sprovodi akciju “Drveće za budućnost”. Cilj ove akcije je ozelenjavanje školskog dvorišta autohtonom vrstom hrasta lužnjaka.

Video: https://youtu.be/3woMgtkbDso

Andrea Jovanović

%d bloggers like this: