Izmena plana poslovanja PU “Pčelica”

Druga izmena plana programa poslovanja  sa drugom izmenom finansijskog plana odnosno rebalansa budzeta bila je jedna od tačaka na održanoj Skupštini Grada Sremska Mitrovica. Program poslovanja  budžetskog korisnika Predškolske ustanove “Pčelica”  za 2021. godinu usklađen je sa rebalansom budžeta Grada Sremska Mitrovica, pri čemu je izvršena preraspodela budžetskih sredstava prihoda i rashoda po potrebama na pripadajućim pozicijama, između ostalog za nabavku osnovnih sredstava, nove kuhinje za  objekat “Čuperak” u Laćarku i softverske programe. 

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: