Međunarodni dan žena na selu (Video)

Danas se obeležava dan posvećen ženama na selu koje podjednako vode računa o gazdinstvu kao i o poljoprivrednoj proizvodnji. Takođe, cilj je i isticanje rodne ravnopravnost i osnaživanje žena.

Video: https://youtu.be/dPY6quTheCY

Andrea Jovanović

%d bloggers like this: