Za uređenje kanala za odvodnjavanje “Kudoš“ 62,4 miliona dinara

Za uređenje kanala za odvodnjavanje „Kudoš“ 62, 4 miliona dinara. Pokrajinska vlada je danas izdvojila 62, 4 miliona dinara za uređenje meliorativnog kanala „Kudoš“, koji se nalazi u okviru kanalske mreže za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta na području katastarskih opština, Pavlovci i Vrdnik.

Kanal „Kudoš“ odvodi suvišnu vodu sa obronaka Fruške gore i uliva se u akumulaciju „Pavlovci“, sa kojom čini jedinstveni sistem za odvodnjavanje i regulaciju poplavnog talasa na tom području. Kanal je zarastao u šiblje i stabla, posebno deo prema ulivu u akumulaciju, u širini koja izlazi iz kanalskog pojasa i zauzima poljoprivredene parcele, sa velikim procentom zamuljenja, što uzrokuje smanjenu efikasnost odvodnjavanja. Obezbeđenim sredstvima je predviđeno čišćenje i izmuljenje kanala, kao i izgradnja objekta u kom će biti smeštena zaštitna rešetka sa automatskom čistilicom.

Na današnjoj sednici Pokrajinska vlada donela je i Odluku o obrazovanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima koji su u nadležnosti AP Vojvodine. Na čelu Saveta je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, a za zamenika je imenovan pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Ognjen Bjelić.

Zadatak Saveta, koji se formira kao povremeno radno telo Pokrajinske vlade, jeste podsticanje, organizovanje i usklađivanje poslova bezbednosti saobraćaja na putevima koji su u nadležnosti AP Vojvodine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

%d bloggers like this: