“Šuma zove na dijalog”

Udruženje “Ruralni centar Sova” iz Sremske Mitrovice u saradnji sa Pokretom Gorana Sremska Mitrovica održaće interaktivne radionice u sklopu projekta “Šuma zove na dijalog”  u četvrtak 14. oktobra u školi u Zasavici i u petak 15. oktobra u osnovnim školama u Ravnju i Mačvanskoj Mitrovici. 

Tema interaktivnih radionica namenjenih deci je povećanje svesti i proširenje znanja o važnosti očuvanja sadnje šumskih sistema. 

Cilj projekta je unaprediti svest građana i donosilaca odluka o važnosti očuvanja i unapređenja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini.

Od avgusta 2021. godine, počela je realizacija projekta “Šuma zove na dijalog” u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije, uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Projekat realizuju 4 članice mreže “Pošumimo Vojvodinu” -Pokret Gorana Novi Sad, Ekološki centar Vrbas, Ruralni centar Sova Sremska Mitrovica i Dečija ekološka akademija, dok je nosilac projekta Pokret Gorana Novog Sada.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: