Saopštenje Gradske uprave (Video)

Gradska uprava za obrazovanje u Sremskoj Mitrovici se povodom natpisa na zvaničnoj internet stranici Grupe građana “Grad za sve nas”, a u vezi sa loptama koje su podeljene mitrovačkim školama oglasila Saopštenjem za javnost. U Saopštenju se između ostalog navodi:

( …..) u cilju boljeg funkcionisanja I unapređenja nastave fizičkog vaspitanja, veoma je važno istači da su lopte donacija školama. Ugovor o donaciji je sklopljensa Gradskom upravom za obrazovanje, po osnovu kojeg su lopte podeljene osnovnim I srednjim školama, uz propisanu otpremnicu.  Bez želje za dijalogom sa neistinitim zlonamernim navodima, u cilju ubiranja jeftinih političkih poena, obaveštavamo javnost da je Gradska uprava za obrazovanje primila donaciju sa zahvalnošću I obavezom da se proslede školama radi korišćenja u nastavi.  (….) Obaveštava se javnost da škole nemaju nikakvu finansijsku obavezu prema primljenoj donaciji. Gradska uprava za obrazovanje nastaviće rad na poboljšanju uslova za unapređenje nastave fizičkog vaspitanja, sa ciljem nesmetanog odvijanja nastave u skladu sa planom I programom, većeg učešća dece u sportu I očuvanju njihovog zdravlja.

Navedeno je u Saopštenju Gradske uprave za obrazovanje u Sremskoj Mitrovici.

Video: https://youtu.be/irj68Lfowm0

%d bloggers like this: