Ispravna mehanizacija bez dileme, da ne izazove probleme (Video)

Povodom situacije prevrtanja prikolice koja je bila puna kukuruza na izlasku iz Šida prema Gibarcu,pozabavili smo se sa temom ispravnosti poljoprovredne mehanizacije,i koliko naši poljoprivrednici održavaju i vode računa o svojim traktorima,prikolicama i ostaloj mehanizaciji.

Video: https://youtu.be/Z1EAAB61Euk

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: