Data baza i eksterno finansiranje (Video)

Sremske lokalne samouprave uključene u data bazu za lakšI pristup eksternim izvorima finansiranja. U Pokrajinskoj vladi potpisani su sporazumi između 45 lokalnih samouprava i Fonda Evropski poslovi.

Video: https://youtu.be/ESkSObK9o34

Gordana Makivić

%d bloggers like this: