Inspektori zatvorili Dom za stara lica “Gala” u Novom Slankamenu

 Inspektori socijalne zaštite Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova zatvorili su Dom za stara lica „Gala“ u Novom Slankamenu, u Ulici Branka Radičevića 23.

U okviru inspekcijskog nadzora oni su utvrdili da se u Domu „Gala“ pruža usluga domskog smeštaja odraslim i starijim licima, bez dozvole za rad u skladu sa članom 115. Zakona o socijalnoj zaštiti. Tokom obavljanja nadzora utvrđeno je da se na navedenoj adresi nalazi 20 korisnika, nakon čega je doneto Rešenje o zabrani rada i dat nalog za njihovo iseljenje.

Protiv odgovornog lica podneta je krivična prijava i obavešteni su svi nadležni organi. Pokrajinski sekretarijat poziva građane da svoje starije srodnike smeštaju u registrovane i licencirane domove, čiji se spisak nalazi na sajtovima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.