Tražnja za pšenicom

Sredinom prošle nedelje na tržištu pšenice je zabeležena intenzivna tražnja od strane domaćih
prerađivača, izvoznika i trgovaca, što je dovelo do pozitivnog cenovnog trenda od 2,33%.


Ovakav cenovni trend potpuno je bio korelativan sa dešavanjima na referentnim svetskim i
regionalnim tržištima. U zavisnosti od parametara kvaliteta i klauzule „gratis lager“, ugovori
su zaključeni od 26,00 do 27,00 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena trgovanja u protekloj
nedelji je iznosila 26,40 din/kg bez PDV-a.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: