Inicijativa za dodelu plaketa

Inicijativa za dodelu plakete Grada Sremska Mitrovica mogu se podneti putem Gradske uprave za kulturu i sport, zaključno sa 14. oktobrom ove godine.Plaketa grada dodeljuje se pravnim licima i građanima koji su se posebno istakli svojom delatnošću, na humanitarnom, kulturnom i drugom planu. Inicijativu za dodelu nagrada i drugih priznanja pokreću preduzeća, ustanove, organizacije i građani. Odluku o dodeli priznanja donosi Skupština grada Sremska Mitrovica, na predlog Odbora za nagrade i priznanja Skupštine grada Sremska Mitrovica.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: