Vadi se šećerna repa (Video)

Započeti su radovi i ako vađanja biljke sa najviše šećera a to je repa. Sušna godina je umanjila prinos ove sezone,ali su proizvođači su zadovoljni sa stanjem repe koje je veoma dobro.

Video: https://youtu.be/cZ5T1qeY-v8

Aleksandar Krkobabić