Podnošenje liste želja za upis u srednju školu

Nakon što su 25. juna objavljeni konačni rezultati završnog ispita iz sva tri predmeta, učenici će 26. i 27. juna podnositi liste želja za upis u srednju školu putem portala Moja srednja škola ili neposredno u školi. Konačna lista želja biće objavljena 29. juna, kada će i učenici imati uvid u rapodelu po školama s obzirom na željene obrazovne profile i ostvarene razultate tokom male mature.

Katarina Perić Jovanović