Sistem funkcioniše bez problema

Prirodni gas se koristi tokom čitave godine, pa ne postoji bilo kakva razlika u aktivnostima JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica u zimskom ili letnjem periodu. Visoke temperature ne utiču na funkcionisanje distributivne gasne mreže niti na isporuku, koja u letnjim mesecima jeste manja.

Potrošači su im, kako kažu u tom Preduzeću, najvažniji pa je jedan od prioriteta da održe stabilnu isporuku gasa u svakom momentu. Tu su i sve ostale redovne aktivnosti koje obavljaju, od kontrola,
pregleda instalacija, očitavanja, izgradnje priključaka i drugih poslova u sistemu i to tokom cele godine.

Do ovog momenta sistem je funkcionisapo bez problema prilikom isporuke prirodnog gasa potrošačima, ali ukoliko potršači primete bilo šta što im se čini neuobičajeno, 24 sata, sedam dana u nedelji im je
na raspolaganju Dežurna služba, a broj telefona je 064 8894 580.