Za električne trotinete od danas obavezne nalepnice

Od danas počinje registracija električnih trotineta, te se ubuduće neće moći koristiti u saobraćaju bez nalepnice u skladu sa pravilnikom koji je stupio na snagu 5. aprila ove godine. Vozači ovih prevoznih sredstava moraju posedovati odgovarajuću nalepnicu koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja.  Prema najnovijim informacijama iz MUP-a, električni trotineti mogu se kretati isključivo biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom. U slučaju nedostatka predviđene staze, vozači mogu koristiti kolovoz na putevima gde je ograničena brzina kretanja na 30 km/h, odnosno 50 km/h za vozače starije od 18 godina.

Katarina Perić Jovanović