Uputstvo za odlaganje otpada

Nakon što je u Sremskoj Mitrovici uspostavljen novi sistem upravljanja otpadom, te su kontejneri za odvajanje otpada (plavi za plastičnu ambalažu, papir i metal i žuti za staklo) postavljeni na 150 lokacija u gradu, JKP “Komunalije” počeo je sa deljenjem flajera kako bi se građani podrobnije upoznali sa načinom odlaganja otpada.

Katarina Perić Jovanović