Radovi na biblioteci u Šidu

U toku su radovi na dogradnji biblioteke “Simeon Piščević” u Šidu. Nadležni obaveštavaju da biblioteka neće raditi sa korisnicima od 10. juna. U slučaju potrebe za neophodnom pozajmicom građe biblioteke, zainteresovani se mogu obratiti na broj telefona 062/755-828 i 022/712-495. Na ovaj način biblioteka će izaći u susret svojim korisnicima i obezbediti neophodnu knjižnu građu.

Gorana Krmar