Nastavlja se sa radovima (Video)

U planu za 2024. godinu jeste da se na teriotoriji grada Sremska Mitrovica natsvi sa ulaganjem u putnu infrastrukturu. Do sada iz lokalne samouprave Sremska Mitrovica ocenjuju kao dobru saradnju sa resornim ministarstvom. Tokom 2023. dosta lokalnih puteva je uređeno, a ove godine u planu su i radovi u samom gradu.