Dobar odziv na preventivne preglede (Video)

Preventivni pregledi koji su se održvali širom Srema i Srbije juče su održani i u inđijskom Domu zdravlja, sa istim ciljem a to je pokazivanje građanima težinu značaja prevencije. U inđijskom Domu zdravlja urađeno je 22 pregleda od toga 21 uzorak krvi.

Aleksandar Krkobabić