Još dve izborne liste predate PIK-u

Pokrajinska izborna komisija primila je danas, 18. novembra 2023. godine, u 14.40 časova Izbornu listu DR VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNASTRANKA, koju je podnela SRPSKA RADIKALNA STRANKA, a koju je podržalo 5933 birača.

Takođe, Pokrajinska izborna komisija primila je danas, 18. novembra 2023. godine, u 14.55 časova Izbornu listu Ruska stranka – Srbi i Rusi braća zauvek!, koju je podnela Ruska stranka, a koju je podržalo 2409 birača. Podnet je i predlog da se Izbornoj listi Ruska stranka – Srbi i Rusi braća zauvek! utvrdi položaj izborne liste nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Pokrajinska izborna komisija je dužna da donese odluku o proglašenju izborne liste u roku od 48 časova od njenog podnošenja.