Duhovno predavanje (Video)

U OŠ  “Slobodan Bajić Paja”  u Sremskoj Mitrovici organizano je duhovno predavanje za učenike, nastavnike, roditelje I sve zaposlene na temu “Čovek kao (pre)nosilac večne prosvete”. Događaju je prisustvovao I Odbor za versku nastavu Eparhije Sremske u cilju otrežnjenja i upotpunjenja termina prosvete.

Na samom događaju u OŠ “Slobodan Bajić Paja” tema skupa svakako je bila učenje po obrazu Božijem u liku deteta. Kroz prizmu retorike i lepe reči deca, roditelji i nastavnici i ostali prisutni mogli su da dobiju odgovore na pitanja koja su ih zanimala na tom skupu.

Čovek kao centar prosvete i društva u kom živimo svakako je predmet usavršavanja i informisanja u smislu prosvete kao prosvećivanja, a ono što je glavi cilj jeste vaspitati ih , hraniti celo biće, dečije, čovečije, hraniti dušu, telo u svetu u kom empatija sve više izumire, reči su našeg sagovornnika.

Veronauka je u škole uvedena pre oko 23 godine, dok se njena važnost iz godine u godinu podizala i sada 99.9% dece se opredeljuje da pohađa versku nastavu.

Deca sve više imaju poverenja u crkvu i veroučitelje, oni ih mogu naučiit nešto što ne mogu čuti nigde drugde, a i sama veronauka je sinergija da se za sve druge predmete prenesu znanja crkve, za moral idobrotu, kako dodaju.

Katarina Marjanović