Obezbeđena sredstva za izradu planova detaljne regulacije (Video)

Grad Sremska Mitrovica dobio je sredstva od Pokrajinske vlade za sufinansiranje izrade planova detaljne regulacije parka stambenog kompleksa u bloku između državnog puta prvog B reda broj 20, Ulice vojvode Stepe i Stambenog naselja „Marko Peričin Kamenjar“. Dobijena su sredstva u iznosu od 500.000 dinara, dok su za Plan detaljne regulacije naseljskog bloka između Ulice Palanka, državnog puta prvog B reda broj 20 i Marsilijeve ulice dobijena sredstva u iznosu od 1,5 miliona dinara.

Sanja Mitrović