Javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a

Programski savet Radio-televizije Srbije sprovešće javnu raspravu o programskim sadržajima Javne medijske ustanove RTS-a u Sremskoj Mitrovici u četvrtak 19. oktobra od 13 do 15 časova u Pozorištu „Dobrica Milutinović“. Pohvale, primedbe, predlozi, sugestije i komentari na program RTS-a moći će da se šalju putem mejla javnarasprava@rts.rs,  ili poštom na adresu.  Programski savet će potom javno objaviti izveštaj s detaljima zaključaka i o tome obavestiti rukovodstvo RTS-a i nadležne institucije.

Katarina Marjanović