Mitrovica lider u upravljanju otpadom (Video)

Nagradu „Ekoopština“ na konkursu Ambasade Francuske u Srbiji dobio je Grad Sremska Mitrovica u oblasti upravljanja otpadom i time postao  jedan od vodećih gradova  u Republici Srbiji.

Katarina Marjanović