Skaču cene teladi i jagnjadi

Otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma i krava za klanje iste rase bile su više u odnosu na prethodni period u klanicama na području šumadijskog regiona. Za telad su odgajivači dobijali 750 din/kg, a za krave za klanje 250 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kragujevcu, su se protekle sedmice mogle pazariti priplodne junice po dominantnoj ceni od 230.000 dinara po grlu. Zabeležen je pad otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma u klanicama na području srednjebanatskog regiona. Dominirao je iznos od 330 din/kg, a obim otkupa bio je prosečan. Najčešća otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma iznosila je 350 din/kg, dok je dominantna otkupna cena krava za klanje iste rase zadržala iznos od 240 din/kg, u klanicama na području jablaničkog regiona.