Javni poziv

U Staroj Pazovi u toku je javni poziv za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova za 2023. godinu. Javni poziv će trajati do utroška sredstava, a najduže do 31.12.2023. godine. Za sve dodatne informacije u vezi javnog poziva zainteresovani mogu dobiti  na kontakt telefon 022 310 013 ili na elektornskoj adresi  energetska. sanacija.jp@starapazova.rs