Predlaganje projekata u toku (Video)

Grad Sremska Mitrovica i ove godine daje priliku građanima da učestvuju u kreiranju i planiranju budzeta Grada, predlaganjem projekata koji će se raditi 2024. godine u okviru participativnog budžetiranja. Slanje predloga počelo je 25. Septembra trajaće do 29. Septembra. Za finansiranje ovih projekata opredeljeno je 5 miliona dinara.

Katarina Marjanović