Ukupno pristiglo 59 prijava za štetu na stambenim zgradama (Video)

U Sremskoj Mitrovici juče završena je prijava štete na stambenim zgradama. Na osnovu procena nadležne komisije šteta će se kategorizovati u pet grupa. Koliko je prijavljenih, kao i o tome kakva je procedura kada je u pitanju postupak naknade štete u ovom slučaju razgovarali smo sa  Vesnom Vujanović načelnicom gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata.

Jovana Stupar