Program za unapređenje položaja mladih u Šidu

Opština Šid i Ministarstvo turizma i omladine potpisali su ugovor o realizaciji Projekta ,,Program za unapređenje položaja mladih opštine Šid u periodu od 2023-2027. godine”. Realizacijom ovog projekta, opština Šid dobiće istoimeni strateški dokument kojim če se uspostaviti osnov za dalji razvoj i unapređenje omladinske politike. Imajući u vidu sve navedeno, Opština Šid, poziva zainteresovanu javnost da dostavi svoje predloge za omladinsku politiku i unapređenje položaja mladih na elektronsku adresu: kzm@sid.rs